Liitumise etapid:

  1. Klient esitab avalduse liitumiseks;
  2. Võrguettevõte vaatab avalduse läbi ja vastab sellele vähemalt 15 tööpäeva jooksul;
  3. Võrguettevõte koostab tehnilised tingimused ning esitab pakkumise liitumislepingu sõlmimiseks;
  4. Kui Klient aktsepteerib liitumislepingu tingimused sõlmitakse liitumisleping, kus näidatakse ära Liitumistasu, liitumispunkti väljaehitamise tähtaeg, finantseerimise graafik;

 

Täpsem info Elektrivõrguga liitumise kohta

 
 
est eng
 
0Liitumine Elektrivõrguga
0