Sõlmiti neljapoolne koostöölepe. Lepingu poolteks on

  • Dvigatel Energeetika AS
  • Elion Ettevõtted AS
  • Ülemiste City AS
  • Dvigatel AS

Koostööleppe alusel loobuvad Dvigatel Energeetika ja Ülemiste City sideteenuste pakkumisest oma klientidele. Kõik Ülemiste City poolt vahendatavate sideteenuste lepingud lähevad üle AS Elionile alates 01.nov.2006. Kõiki kliente teavitatakse kirjalikult.

Dvigatel Energeetika osa sideteenuste osutamisel oli sidevõrgu teenindamine. Edaspidi renditakse sidevõrk Elionile ja teenuse osutamiseks vajalikus mahus jääb võrku teenindama Elion.

 
 
est eng
 
0Konkurentsiamet kooskõlastas 27.aprillil 2010 aastal Dvigatel Energeetika AS elektrilepingu tüüptingimused müügikohustuse täitmiseks ja võrgulepingu tüüptingimused madal- ja keskpingel.
0
0Alates 01.01.2008 lisandub arvetele aktsiisimaks....
0
02007 investeeriti elektrivõrku....
0
0Alates 1. juunist 2007 lisandub elektriarvele rohelise energia toetus ...
0
0Sõlmiti koostöökokkulepe Elioniga ...
0
02006 investeeriti kokku 22 milj. krooni .....
0