2006 aastal investeeriti elektrivõrkude rekonstrueerimisse ligi 4,3 miljonit krooni.

Selle raha eest ehitati kaks uut trafoalajaama võimsusega 2x1000 kVA ja 2x1600kVA. Samuti rajati 250m keskpinge kaabelliine alajaamade toiteks. Investeeringud kaeti peamiselt Ülemiste Citylt saadud liitumistasudest ja pangalaenust.

Valmis sai ligi 1,6 km vee- kanalisatsiooni ja sadeveetorustikke Valukoja, Lõõtsa ja Keevise tänaval. Samuti 1,6 km gaasitrasse ja samas mahus sidetrasse. Trasside investeeringu kogumaksumus on ligikaudu 17,8 milj. krooni mis rahastati SEB Ühispanga pikaajalise laenuga.

 

 
 
est eng
 
0Konkurentsiamet kooskõlastas 27.aprillil 2010 aastal Dvigatel Energeetika AS elektrilepingu tüüptingimused müügikohustuse täitmiseks ja võrgulepingu tüüptingimused madal- ja keskpingel.
0
0Alates 01.01.2008 lisandub arvetele aktsiisimaks....
0
02007 investeeriti elektrivõrku....
0
0Alates 1. juunist 2007 lisandub elektriarvele rohelise energia toetus ...
0
0Sõlmiti koostöökokkulepe Elioniga ...
0
02006 investeeriti kokku 22 milj. krooni .....
0