2007 aastal investeeriti elektrivõrgu uuendamisse üle 10 miljoni krooni.

Olulisem ja suurim investeering tehti Ülemiste jaotusalajaama rekontrueerimiseks maksumusega 5,08 Milj. lisaks ehitati kaks kahesektsioonilist trafoalajaama uusarenduse piirkonda. Vahetati välja ligi 2 km. kõrgepingekaableid. Investeeringute tulemusel paraneb oluliselt elektrivarustuse töökindlus Ülemiste City klientidel nn. "Rohelises Kvartalis" (Tartu mnt. poolne arenduspiirkond). Suurem osa investeeringutest tehti Ülemiste Citylt saadud liitumistasude arvelt.

 
 
est eng
 
0Konkurentsiamet kooskõlastas 27.aprillil 2010 aastal Dvigatel Energeetika AS elektrilepingu tüüptingimused müügikohustuse täitmiseks ja võrgulepingu tüüptingimused madal- ja keskpingel.
0
0Alates 01.01.2008 lisandub arvetele aktsiisimaks....
0
02007 investeeriti elektrivõrku....
0
0Alates 1. juunist 2007 lisandub elektriarvele rohelise energia toetus ...
0
0Sõlmiti koostöökokkulepe Elioniga ...
0
02006 investeeriti kokku 22 milj. krooni .....
0