Näitude teatamine

Elektriarvestite ja veearvestite  näidud tuleb teatada tarbimiskuule järgneva kuu esimese kahe tööpäeva jooksul.

NB! Näitude teatamisel märkida kindlasti lärgmised andmed:

  • Kliendi nimi
  • Tarbitud ressurss (Elekter, Vesi)
  • Arvesti number
  • Näit kuni komakohani.

Näitusid saab teatada järgmisel viisil:

Telefon 6101 208
Elektronpost naidud@de.ee
Faks 6213801
 
 
est eng
 
0Kliendile
0